Samtyckesformulär – Fillers

INFORMERAT SAMTYCKE Min leg. behandlare som skall utföra den estetiska behandlingen har gett mig all information med potentiella fördelar, begränsningar och alternativa behandlingar. Jag förstår i sin helhet dess utförande. Alla mina frågor och funderingar har besvarats till min belåtenhet. Jag är väl medveten om alla kontraindikationer och även om möjliga oönskade effekter samt resultat. Jag accepterar risker, biverkningar och möjliga komplikationer som kan uppstå vid denna behandling. Det kan förekomma blåmärken, svullnad samt rodnad. Jag förstår att resultaten inte garanteras. Varaktigheten efter behandlingen kan vara kortare eller längre än den angivna tidsperioden. Jag har besvarat frågorna om min medicinska historik efter min bästa förmåga. Jag intygar att jag blivit informerad angående behandlingen i enighet med ovanstående och samtycker med behandlingen. Din behandlare bör ta bilder innan behandlingstillfälet som sparas med journalhandlingarna. Du skall ej behandlas om du tagit smärtstillande medicin de senaste sju dagarna, intar Omega 3 kosttillskott den senaste veckan eller brukar blodförtunnande läkemedel. Du skall ej behandla områden som tidigare behandlats med permanenta fillers eller andra implantat. Du skall ej vara gravid eller amma. Du skall vara 18 år eller äldre. EFTER BEHANDLING MED FILLERS skall du ej beröra eller massera behandlingsområdet efter injektionstillfället. Du skall ej solbada kommande 4 veckorna, du skall ha minimum SPF30 solskydd under de kommande 4 veckorna. Undvik bastubad och hård träning de första dygnen. Undvik svår utomhuskyla. Undvik makeup och hudcreme första dygnet. Undvik alkohol första dygnet. Du bör ej behandlas med massage, lymfdränage, koldioxid, erbium laser, radiovågor eller annan apparatur som hettar upp eller masserar det behandlade området eftersom detta påverkar nedbrytningen av fillers. Vid läppbehandlingar är det extra viktigt att du använder ett nytt cerat/läppbalsam efter behandlingstillfället och att inte peta, känna och klämma på läpparna. Vid behandling av kinder, haka och tinningar med volymfiller som skall du ej sova på mage de första dygnen. Har du frågor eller upplever att detta hettar och smärtar skall du genast kontakta din klinik. Vid akut behov och du ej får kontakt med din klinik kontakta din vårdcentral alternativt sök akutvård på sjukhus. Viss rodnad och svullnad samt eventuella blåmärken är normalt efter behandlingstillfället. Svullnaden bör lägga sig efter några timmar, men normalt inom två dygn. Jag samtycker härmed att ovan delgiven information givits samt att Fokus Klinik (FokusK AB) utför injektionsbehandling på mig. 

Jag samtycker härmed till att jag har tagit del av ovanstående information om behandlingen och dess risker genom att fylla i uppgifter samt signatur enligt nedan:

 

Har ni frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss, vi ser fram emot er behandling. 

Välkommen till Fokus Klinik med personal!

[field id="gfaeeib"]
[field id="gfaeeib"]