Registrerad vårdgivare, IVO

Fokus Klinik är stolt att vara en registerad vårdgivare, och vi värdesätter hög kvalitet och säkerhet i vår verksamhet. Enligt patientsäkerhetslagen är det en skyldighet för alla som bedriver verksamhet inom ramen för IVO:s tillsyn att anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet med denna anmälningsplikt är att IVO ska ha insyn i och kunna följa upp verksamheter som tillhandahåller hälso- och sjukvård av olika slag.

Hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen innefattar en bred definition som omfattar medicinska åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Det inkluderar även områden som sjuktransporter, omhändertagande av avlidna, hälsokontroller, vaccinationer, och mer. Patientsäkerhetslagen går längre än hälso- och sjukvårdslagen genom att inkludera även tandvård, apoteksverksamhet, estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar samt andra verksamheter.

Vårdgivare kan vara olika former av organisationer, inklusive statliga myndigheter, regioner, kommuner, enskilda firmor eller juridiska personer som aktiebolag, föreningar eller stiftelser. Som vårdgivare är det av yttersta vikt att vara välinformerad om gällande lagstiftning och säkerställa att verksamheten uppfyller alla krav enligt lagar, förordningar och föreskrifter. Det innefattar även att ha en adekvat patientförsäkring enligt patientskadelagen.

För oss på Fokus Klinik är det en självklarhet att följa alla gällande regler och anmälningsplikter för att säkerställa högsta möjliga standard av vård och omsorg för våra patienter. Sedan 2021 inkluderas även verksamhet enligt lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som en del av hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen, och vi har självklart anmält vår sådana verksamhet till IVO för att uppfylla alla lagkrav och säkerställa din trygghet som patient hos oss.